🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes

Vývoj najvýznamnejších dodávateľov vakcín - Pfizer, BioNTech, Moderna

Pre farmaceutické spoločnosti, ktoré vyvinuli vakcínu proti vírusu Covid-19, bolo v priebehu posledného roka dôležité schválenie očkovania štvrtou dávkou vakcíny. Americká FDA ho povolila v priebehu marca 2022 a spoločnosti tak mohli začať s predajom pred niekoľkými mesiacmi. Poďme sa pozrieť na to, či mal predaj poslednej dávky priamy vplyv na vývoj akcií spoločností a ako sú na tom farmaceutický lídri dnes.

Pre farmaceutické spoločnosti, ktoré vyvinuli vakcínu proti vírusu Covid-19, bolo v priebehu posledného roka dôležité schválenie očkovania štvrtou dávkou vakcíny. Americká FDA ho povolila v priebehu marca 2022 a spoločnosti tak mohli začať s predajom pred niekoľkými mesiacmi. Poďme sa pozrieť na to, či mal predaj poslednej dávky priamy vplyv na vývoj akcií spoločností a ako sú na tom farmaceutický lídri dnes.

Počas prebiehajúcej fázy šírenia koronavírusu, kedy vidíme narastajúci trend prevažne v USA, bude zásadný najmä vývoj počas jesenného obdobia a výskyt nových variant a subvariant Covid-19. FDA odporúča výrobcom vakcíny proti COVID-19, aby od jesene tohto roka zmenili dizajn posilňovacích očkovacích látok tak, aby obsahovali komponenty prispôsobené na boj proti v súčasnosti dominantným subvariantám koronavírusu Omicron BA.4 a BA.5.

oz1_tabulka

Výskyt prípadov koronavírusu. (iba prvých 10 krajín, zdroj: www.worldmeter.com)

Pfizer

Tržby a zisk farmaceutickej spoločnosti Pfizer za druhý štvrťrok prekonali očakávania Wall Street.  Najväčší podiel na tom majú 2 produkty, predaj vakcíny proti vírusu Covid-19 a antivírusová liečba Paxlovid. Za druhý štvrťrok sme mohli vidieť 47 % nárast oproti rovnakému obdobiu z minulého roka a najväčšie štvrťročné tržby v histórii. Pfizer vykázal čistý zisk 9,9 miliardy USD. Ak by sme to chceli vyjadriť percentuálne, tak farma gigant si polepšil o 78 %  oproti druhému štvrťroku v roku 2021.

Dobre známi partneri, Pfizer a nemecký BioNTech uzavreli tento rok v júni dohodu v hodnote 3,2 miliardy USD, vďaka ktorej poskytnú vláde USA 105 miliónov dávok vakcíny. Pfizer sa môže pochváliť prvenstvom, pretože ako prvá spoločnosť, uzavrel dohodu o dodávkach vakcín s USA. Spoločnosť stojí na pevných finančných základoch a jej zameranie je široko diverzifikované. Prognóza na rok 2022 je dosiahnutie tržieb vo výške približne 97 miliárd USD, čo znamená takmer 20% nárast v porovnaní s rokom 2021. [1]

oz2_pf

Vývoj akcií spoločnosti Pfizer Inc za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing)

Pfizer zaraďujeme medzi etablovanú farmaceutickú firmu, jej zisková marža dosahuje hodnotu 27 % a návratnosť kapitálu je úctyhodných 47 %.  Približne štvrtina zisku sa vracia akcionárom vo forme dividend. Aktuálna ročná výplata 1,60 USD predstavuje 3,2-percentný dividendový výnos, čo je dvojnásobok priemeru v sektore zdravotníctva.

BioNTech

Bohužiaľ nižší dopyt po vakcínach zapríčinil, že sa spoločnosť BioNTech vyrovnáva s poklesom predaja očkovacej látky známej pod obchodným názvom Comirnaty. Tržby BioNTechu boli za druhý štvrťrok vo výške 3,2 miliardy eur, to znamená 40 % pokles oproti rovnakému obdobiu minulého roka. V porovnaní za prvý štvrťrok tržby poklesli až o takmer 50 %. Wall Street predpokladala tržby za druhý štvrťrok vo výške 3,96 mld. eur, ktoré sa nenaplnili a po oznámení reálnych výsledkov sme mohli vidieť, že cena akcií spoločnosti BioNTech do rána klesla o 8 %. V priebehu posledného roka zaznamenali akcie spoločnosti pokles približne o 50%.*

oz3_bio

Vývoj akcií spoločnosti BioNTech SE za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing)

Predpokladané tržby z predaja Corminaty za 2022 zostávajú stále na úrovni 13 až 17 miliárd eur. Je otázne, či sa tento odhad naplní a bude to záležať od rastu predaja počas jesenných kampaní v kombinácii s očakávaným schválením dvojice vakcín spoločnosti s omikrónovou adaptáciou. Schválenie a vývoj upravených variant variantu omicron BA.4/5 bude pravdepodobne rozhodujúcim faktorom pre dosiahnutie plánovaných tržieb. FDA sa primárne zameriava na vakcínu upravenú podľa BA.4/5.

Moderna

Aj firma Moderna zostáva pri svojej celoročnej predikcii predaja vakcíny COVID-19, a to vo výške 21 miliárd USD. Napriek tomu, že farmaceutickú spoločnosť trápia podobné problémy ako ostatných predajcov, tak ich zasiahlo aj zrušenie dodávok z krajín s nízkymi a strednými príjmami v rámci programu COVAX. Náklady za nevyužité dávky sa vyšplhali až do výšky 499 miliónov USD. Ako kompenzácia sa však objavuje zisk z nových objednávok posilňovacích dávok, výbornou správou je, že Moderna začala vyrábať posilňovaciu dávku zameranú na pôvodný koronavírus, ako aj žiadané a odporúčané subvarianty BA.4 a BA.5. Moderna dosiahla v druhom štvrťroku predaj vakcíny COVID-19 v hodnote 4,5 miliardy USD. Ak chceme hodnotiť vývoj akcií spoločnosti Moderna, tak za posledný rok zaznamenali pokles približne o 50%.*

oz4_mod

Vývoj akcií spoločnosti Moderna Inc za posledných 5 rokov. (Zdroj: Investing)

Adam Austera, analytik společnosti Ozios

 

* Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

[1] Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nie sú zárukou budúcej výkonnosti. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Adam Austera

Adam Austera

Vyštudoval výživu ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, kde získal titul Ing., ale nakoniec ho profesijne zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu, kde sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.

Upozornenie:

Zverejnený obsah sa podľa príslušných zákonov a predpisov považuje za marketingovú komunikáciu, a ako taký nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Obsah nebolo vypracovaný v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nesmie sa vykladať tak, že obsahuje investičné poradenstvo, investičné odporúčanie, alebo ponuku či navádzanie na akékoľvek transakcie s finančnými nástrojmi.

Publikovaný obsah je určený len na vzdelávacie/informačné účely. Neberie do úvahy finančnú situáciu čitateľov, ich osobné skúsenosti ani investičné ciele. APME FX Trading Europe Ltd negarantuje, že poskytnuté informácie sú presné, aktuálne alebo úplné, a preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vynikli na v dôsledku investícií na základe dodaného obsahu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Žaloba za žalobou – má to vplyv na veľké technické akcie?

Pre farmaceutické spoločnosti, ktoré vyvinuli vakcínu proti vírusu Covid-19, bolo v priebehu posledného roka dôležité schválenie očkovania štvrtou dávkou vakcíny. Americká FDA ho povolila v priebehu marca 2022 a spoločnosti tak mohli začať...

Amerika ruší čínske žiadosti

Pre farmaceutické spoločnosti, ktoré vyvinuli vakcínu proti vírusu Covid-19, bolo v priebehu posledného roka dôležité schválenie očkovania štvrtou dávkou vakcíny. Americká FDA ho povolila v priebehu marca 2022 a spoločnosti tak mohli začať...

Najväčšie investície v spoločnosti Volkswagen budú zamerané na elektrifikáciu a digitalizáciu

Pre farmaceutické spoločnosti, ktoré vyvinuli vakcínu proti vírusu Covid-19, bolo v priebehu posledného roka dôležité schválenie očkovania štvrtou dávkou vakcíny. Americká FDA ho povolila v priebehu marca 2022 a spoločnosti tak mohli začať...
Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734
© 2023 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká