🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes

Porovnanie hospodárstva EÚ a USA - kto utrpel väčší úder?

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vyvolala tlak na celú svetovú ekonomiku. My ako spotrebitelia môžeme tento tlak vidieť v podobe inflácie alebo toho, že naša kúpna sila je nižšia ako pred vojnou alebo pred pandémiou Covid. Inými slovami, za rovnaké množstvo peňazí, aké sme si mohli nakúpiť predtým, si teraz kúpime menej. V analýze nájdete krátke porovnanie hospodárstva EÚ a USA pred vojnou a počas nej.

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vyvolala tlak na celú svetovú ekonomiku. My ako spotrebitelia môžeme tento tlak vidieť v podobe inflácie alebo toho, že naša kúpna sila je nižšia ako pred vojnou alebo pred pandémiou Covid. Inými slovami, za rovnaké množstvo peňazí, aké sme si mohli nakúpiť predtým, si teraz kúpime menej. V analýze nájdete krátke porovnanie hospodárstva EÚ a USA pred vojnou a počas nej.

Porovnanie pred vojnou

Ekonomiky EÚ aj USA sú už roky známe ako dve najväčšie ekonomiky. Od roku 2021 sa obe spoločne podieľajú 42,4 % a 30,7 % na celosvetovom HDP. Európa produkuje viac, avšak hospodárstvo USA je stále väčšie, aspoň na základe údajov o HDP. Podľa údajov MMF mala EÚ vyššie HDP ako USA naposledy v roku 2011. [1] Aj keď USA bolosilnejšie alebo lepšie, mena euro zostala dominantnejšia ako USD.

Porovnanie mien - EUR vs. USD

Ako už bolo spomenuté, euro bolo väčšinu času dominantné, avšak od vojny na Ukrajine začala jeho hodnota postupne klesať. Samozrejme, jedným z dôvodov, prečo dolár posilnil, je aj zvyšovanie úrokov v Amerike, ktoré Európa odkladá a zatiaľ toto opatrenie neprijala. Prvé zvýšenie úrokových sadzieb na starom kontinente sa očakáva v júli. [2] Aj to je dôvod, prečo môžeme predpokladať, že euro bude voči ostatným menám silnejšie. Začiatkom februára mal kurz 1 EUR hodnotu približne 1,14 USD, ale od geopolitickej situácie a všetkých sankcií, ktoré boli uvalené na Rusko, má aktuálne kurz 1 EUR hodnotu približne 1,07 USD. Naposledy sa menový pár nachádzal na tomto výmennom kurze v marci 2020, keď odštartoval Covid (ale len na krátky čas), a predtým v apríli 2017. [3]

ozioseu_1

Pohyb kurzu EURA voči USD za posledných päť rokov. (Zdroj: Trading Economics) *

Miera inflácie

Európa aj USA čelia najhoršej miere inflácie za posledné desaťročia. Prvýkrát za posledných 10 rokov sa očakáva, že inflácia v Európe bude vyššia ako v USA. Vojna spôsobila v Európe jeden z najväčších nárastov cien energií a komodít v histórii. [4] Na vine však nie je len samotná vojna, ale aj sankcie, ktoré Európa a USA uvalili na Rusko. V snahe zrútiť ruskú ekonomiku a oslabiť rubeľ obmedzili alebo dokonca zastavili dovoz ruskej ropy a plynu. To znamená, že ponuka sa výrazne znížila, zatiaľ čo dopyt zostal rovnaký. Ceny nafty a benzínu už v niektorých európskych krajinách vzrástli o viac ako 50 % a zdá sa, že v dohľadnom čase nenastane pokles. To isté platí aj pre účty za elektrinu.

Očakáva sa, že inflácia v EÚ v máji 2022 dosiahne 8,1 % [5], čo je o 0,7 % viac ako v apríli. Na druhej strane v USA bola inflácia v marci na úrovni 8,5 % a v apríli 8,3 %. Vzhľadom na to, že inflácia v EÚ rastie a inflácia v USA sa upokojuje, môžu byť správne prognózy, že EÚ bude mať vyššiu mieru inflácie ako USA. [6]

Porovnanie HDP

Správy za prvý štvrťrok v USA ukázali, že HDP sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil približne o 1,5 %.[7] Európa prekvapujúco vykázala v prvom štvrťroku 2022 rast o 5,6 % v porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka. [8] Očakávania rastu reálneho HDP v Európe v roku 2022 sú na úrovni 2,7 % a v roku 2023 na úrovni 2,3 %.[9]Samozrejme, všetko závisí od toho, ako bude prebiehať vojna a kedy sa skončí. V USA sa v roku 2022 očakáva rast HDP na úrovni 3,1 %.[10]

ozioseu_2

Porovnanie HDP USA a EÚ v rokoch 2000 až 2020. (Zdroj: údaje Svetovej banky) *

Miera nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti je ďalším dôležitým ukazovateľom zdravia ekonomiky krajín. Miera nezamestnanosti v USA aj v EÚ výrazne klesá, čo znamená, že možno pozorovať príjemné zlepšenie hospodárstva a pracovnej sily. USA však majú oveľa lepšie percento ako EÚ. V Spojených štátoch je aktuálna miera nezamestnanosti 3,6 %, zatiaľ čo v Európskej únii je miera nezamestnanosti 6,8 %, čo znamená, že je takmer raz vyššia ako v USA. [11]  Ak sa naplnia prognózy analytikov a budeme čeliť kríze a recesii, potom môžeme očakávať, že toto percento bude ešte horšie. Najmä v Európe, keďže tu prebieha vojna.

Záver

Zatiaľ sa zdá, že Európa utrpela väčší úder ako USA, čo sa dalo očakávať, pretože Európa je veľmi závislá od energetických zdrojov z Ruska a Ukrajiny, ktoré prestali dovážať v dôsledku vojny. Bude trvať nejaký čas, kým EÚ nájde náhradu za ropu a plyn, čo znamená, že nás čakajú časy, keď sa môže zvýšiť inflácia a spolu s ňou poškodiť hospodárstvo. Najdôležitejšie, čo si treba uvedomiť, je, že trh nám vždy dáva príležitosti, a najhoršie, čo môžete počas inflácie urobiť, je nechať svoje peniaze ležať na bankovom účte, pretože zo dňa na deň strácajú svoju hodnotu. Nečakajte a začnite investovať hneď!

*Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

-------

[1] https://statisticstimes.com/economy/united-states-vs-eu-economy.php#:~:text=According%20to%20estimates%20by%20World,in%20favor%20of%20the%20US.

[2] https://www.cnbc.com/2022/06/08/european-central-bank-poised-to-signal-july-rate-hike-as-inflation-jumps.html

[3]https://tradingeconomics.com/euro-area/currency

[4] https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-03/europe-inflation-seen-surpassing-u-s-for-first-time-in-a-decade#xj4y7vzkg

[5] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636256/2-31052022-AP-EN.pdf/3ba84e21-80e6-fc2f-6354-2b83b1ec5d35#:~:text=Euro%20area%20annual%20inflation%20is,office%20of%20the%20European%20Union.

[6] https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate

[7] https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-first-quarter-2022-advance-estimate

[8] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14636268/2-08062022-AP-EN.pdf/eb2961b3-3401-48f5-af77-1cac2141ff26#:~:text=Compared%20with%20the%20same%20quarter,the%20fourth%20quarter%20of%202021.

[9] https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2022-economic-forecast_en

[10]https://www.cnbc.com/2022/05/25/cbo-releases-us-gdp-growth-inflation-estimates.html#:~:text=The%20nonpartisan%20Congressional%20Budget%20Office,CBO%20said%20in%20its%20report.

[11] https://www.oecd.org/newsroom/unemployment-rates-oecd-update-may-2022.htm

 

Adam Austera

Adam Austera

Vyštudoval výživu ľudí na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre, kde získal titul Ing., ale nakoniec ho profesijne zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu, kde sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.

Upozornenie:

Zverejnený obsah sa podľa príslušných zákonov a predpisov považuje za marketingovú komunikáciu, a ako taký nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Obsah nebolo vypracovaný v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nesmie sa vykladať tak, že obsahuje investičné poradenstvo, investičné odporúčanie, alebo ponuku či navádzanie na akékoľvek transakcie s finančnými nástrojmi.

Publikovaný obsah je určený len na vzdelávacie/informačné účely. Neberie do úvahy finančnú situáciu čitateľov, ich osobné skúsenosti ani investičné ciele. APME FX Trading Europe Ltd negarantuje, že poskytnuté informácie sú presné, aktuálne alebo úplné, a preto nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vynikli na v dôsledku investícií na základe dodaného obsahu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Toyota a Daimler uzavreli dohodu

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vyvolala tlak na celú svetovú ekonomiku. My ako spotrebitelia môžeme tento tlak vidieť v podobe inflácie alebo toho, že naša kúpna sila je nižšia ako...

Spoločnosť Exxon hľadá alternatívy

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vyvolala tlak na celú svetovú ekonomiku. My ako spotrebitelia môžeme tento tlak vidieť v podobe inflácie alebo toho, že naša kúpna sila je nižšia ako...

BYD, Volkswagen a Tesla vládnú svetovým výrobcom elektrických vozidiel

Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou vyvolala tlak na celú svetovú ekonomiku. My ako spotrebitelia môžeme tento tlak vidieť v podobe inflácie alebo toho, že naša kúpna sila je nižšia ako...
Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734
© 2023 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83,64% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká