🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Váš retenčný vás bude o niekoľko minút kontaktovať s ďalšími informáciami o tejto obchodnej stratégii.
ozios_close

{{ requiredField }}

{{ validEmail }}

{{ item.name }}
{{ item.dial_code }}

{{ validPhone }}

Your message was sent
Too many tries. Try in 2 minutes
locked content icon
Tento obsah je uzamknutý
pre odomknutie
return icon
Späť
Späť

Pin Bar

It is part of the "Price Action" business strategy and serves to capture market turnover by forming three candles with long wicks, called a pin bar. In simplicity, the theory is that if one side of the market fails to maintain the price for the duration of the candle and the other side wins, a turnaround may occur in the market. Therefore, we will look for candles in the graphs that have a long wick and a short body and stand out significantly either above the other candles or below the other candles.

We can use any time frame and financial instrument, but for example we will show this strategy on the currency pair EUR / AUD.

Candle number one meets the parameters and its wick is deep below the other candles, while the body of the candle is short and the wick is long. The declining trend (bearish trend) did not keep the price at lower levels and the market turned upwards.

Candle number two is the same case, but to the opposite side. She also stands out above the other candles, she has a long wick and a short body.

Candle number three meets all the parameters, the wick is deep below the others and the bears did not keep the price, and there was a sharp turnaround.

How to trade open positions? If you notice such a candle, it may indicate a market turnaround. If it is a bull candle (wick upwards), it is good to choose a pending Buy stop 20 pips above the maximum of the candle.

In the case of a bear candle (wick downwards), it is advisable to choose the Sell stop 20 pips order below the minimum of the given candle. Stop loss can be used in our case 80 pips and also profit 150 - 200 pips. The first position would end in a loss, but the second two would be in profit and overall this strategy would show an interesting profit.

This strategy is intended for advanced traders.

NjquCBlTfLfeva2o-euraud-strategia-5-426x240

Začnite touto stratégiou

Obchodovanie je riskantné a môže byť ohrozená celá vaša investícia.

Upozornenie: Predkladaná stratégia nie je investičným poradenstvom a nemala by byť braná ako zásadný faktor pre úspešné obchodovanie, pretože by mohla byť pre klienta začínajúceho s obchodovaním príliš zložitá a nemusela by tiež ponúknuť požadované výsledky. Táto stratégia je súčasťou marketingového materiálu a je poskytovaná zadarmo tak, aby podporila informované rozhodnutia a pochopenie obchodných trhov.

Ďalšie stratégie

Stratégia kĺzavých priemerov

Pokročilá
Jeden z najpopulárnejších nástrojov technickej analýzy
Začnite teraz

Obratová Stratégia

Pokročilá
Táto stratégia sa používa na zachytenie obratov na trhu
Začnite teraz

RSI oscilátor

Pokročilá
Používa sa na meranie prepredanosti a prekúpenosti na trhu
Začnite teraz

Stochastics oscilátor

Základná
Stratégia vhodná pre začiatočníkov
Začnite teraz
Sme k dispozícii aj na +357 25 054 734
© 2023 APME FX TRADING EUROPE LTD

Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 84.51% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká